΄Άγιος Δημήτριος

Βρίσκεται κάτω από την κεντρική πλατεία και αποτελεί τον Μητροπολιτικό ναό του χωριού. Δεν είναι γνωστή η ημερομηνία ανέγερσής του, δέχθηκε όμως τουλάχιστον δύο εκτεταμένες επεμβάσεις, η μία περί το 1730, οπότε ο ναός «ηυρήνθη εκ νέου» και μία δεύτερη, το 1869, σύμφωνα με επιγραφή στο ανώφλι της δυτικής εισόδου. Είναι τρίκλιτη βασιλική, σύμφωνα με τα πρότυπα του Πηλίου και καλύπτεται με δικλινή στέγη, με τη χαρακτηριστική απότμηση στην ανατολική και δυτική πλευρά.
 Χαρακτηριστικός είναι ο λιτός λιθανάγλυφος διάκοσμος από αβαθείς κόγχες, στην ανατολική όψη, στην κόγχη του ιερού, τα ευθύγραμμα ολόσωμα πέτρινα υπέρθυρα στις εισόδους και η στοά που αναπτύσσεται στη δυτική όψη, από τοξοστοιχίες, με πέτρινους πεσσούς, ένα στοιχείο που εμφανίζεται σπάνια στο Πήλιο. Από παλιά επιστολή του 1775, από τον πρωτόπαπα Διανέλο μαθαίνουμε ότι υπήρχε έθιμο μια φορά το χρόνο, στις 16 Αυγούστου, να κάνουν φαγητό στη μνήμη του Αγ. Απόστολου του Νέου για τους ντόπιους και τους ξένους, από τα έσοδα δωρεάς που άφησε ο ίδιος. 

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/

Πηγές Εικόνων: Zoom In Pelion