Κτήριο Πέτρου Μίλλερ, 16ος αι.

Πρόκειται ίσως για το παλαιότερο κτίσμα του Αγ. Λαυρεντίου. Κτίσθηκε σε 2 φάσεις. Στην παλαιότερη ανήκει ο πυρήνας του κτηρίου, ο οποίος, στην αρχική του μορφή θα πρέπει να ήταν ψηλότερος. Ήταν πέτρινη κατασκευή στο σύνολό της, χωρίς ανοίγματα στο ισόγειο, όπου υπήρχε μία μόνο πολεμίστρα, στην πλαϊνή όψη, που διατηρείται μέχρι σήμερα. Από έρευνα του σημερινού ιδιοκτήτη του, είναι πιθανόν να ήταν πύργος που λειτουργούσε ως φρυκτωρία, και να κτίσθηκε περί τα μέσα του 16ου αι. Αργότερα, περί τον 17ο αι., το κτήρια επεκτάθηκε, με την προσθήκη κατασκευής σε σχήμα Γ, που περιβάλλει την ανατολική και νότια πλευρά του. Το κτήριο έχει σήμερα εν μέρει επισκευασθεί. Κατά τις εργασίες ανακτίσθηκε ο βόρειος τοίχος που ήταν κατεστραμμένος και προστέθηκαν 2 φωτιστικές θυρίδες. 

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf

Πηγές Εικόνων: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf