Οικία Απόστολου Στέλλου (προ του 1712)

Σύμφωνα με οικογενειακά έγγραφα, κτίσθηκε πριν από το 1712. Είναι ίσως το παλαιότερο σπίτι του Αγ. Λαυρεντίου που διατηρείται στις μέρες μας, με καθαρά οχυρωματικό χαρακτήρα. Ορθογώνιο αρχικά, από ισόγειο, μεσοπάτωμα και όροφο, αποτελείται στην κάτοψη από 2 παρατεταγμένους χώρους, που επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο στον όροφο. Το εξώστεγό του, πλάτους 2,20m, ήταν ένα από τα ελάχιστα εξώστεγα στο Πήλιο που διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας και αποκαταστάθηκε στις αρχές της 10ετίας του 1990. Ήταν αρχικά ανοιχτό, ενώ μεταγενέστερα κλείστηκε εν μέρει, με τσατμά και παράθυρα. Στις αρχές του 19ου αι, προστέθηκε μικρή επέκταση στη ΝΔ γωνία, δίνοντάς του πλέον περίγραμμα σε σχήμα Γ. Στην αρχική του φάση ανήκουν, μεταξύ άλλων, η τοξωτή χαμηλή θύρα εισόδου και οι δύο θύρες στον όροφο που οδηγούν στο εξώστεγο.

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf

Πηγές Εικόνων: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf