Οικία Γιώργου Σίνη, 1836

Αρχοντικό Κωστή αρχικά, περιήλθε αργότερα στην οικογένεια Μάνθου και στη συνέχεια, στη 10ετία του 1970 αγοράστηκε από την οικογένεια Σίνη. Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό τριώροφο κτήριο, που κυριαρχεί στο τοπίο. Κτίσθηκε το 1836 σύμφωνα με επιγραφή σε λιθανάγλυφο στη νότια γωνία της δυτικής όψης. Το νότιο τμήμα του τελευταίου ορόφου είναι κατασκευασμένο από ξυλοκατασκευή που προεξέχει ελαφρά από τον πέτρινο πυρήνα του κτηρίου και εντυπωσιάζει με το κυκλικό σαχνισί, με τα τρία τοξωτά μεγάλα παράθυρα και τα καμπύλα κυμάτια στα φουρούσια και στο γείσο της στέγης. Εσωτερικά, εντυπωσιάζουν οι περίτεχνες οροφές και η όλη οργάνωση του σπιτιού. Δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου, ένθετη επιγραφή αναφέρει «ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΕΙ 1831

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf

Πηγές Εικόνων: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf