Οικία Μαρίας Χουρμουζιάδου, 1931

Κτίσθηκε το 1931, σύμφωνα με επιγραφή στην είσοδο του σπιτιού. Απλό λαϊκό σπίτι, ορθογώνιο, πέτρινη κατασκευή, καλυμμένο με στέγη από κεραμίδια γαλλικού τύπου, σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής. Είναι διώροφο, με συμμετρική διάταξη των ανοιγμάτων της κεντρικής όψης, ως προς κατακόρυφο άξονα, σε τυπική απλή διάταξη. Ιδιοκτησίας Κουφογιάννη, το ισόγειο χωριζόταν με μικρό διάδρομο σε 2 χώρους, την κουζίνα και το χειμωνιάτικο δωμάτιο και ο όροφος ήταν ενιαίος, όπως και σήμερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 αγοράσθηκε από την οικογένεια Γιώργου Χουρμουζιάδη και ανακαινίσθηκε, με σεβασμό στις τοπικές παραδοσιακές τεχνικές. Στο κτήριο προστέθηκαν προσκτίσματα για να καλύψουν τις ανάγκες σε χώρους της οικογένειας.

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf

Πηγές Εικόνων: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf