Οικία Μιχάλη Απόστολου (1862)

Οικία Μιχάλη Απόστολου (1862) Κτισμένο το 1862, σύμφωνα με επιγραφή στο μαρμάρινο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του κυρίως σπιτιού, εντυπωσιάζει από τον δρόμο με τις διαστάσεις του. Είναι τριώροφο κτήριο, πέτρινο, με ελαφρά προεξοχή του τελευταίου ορόφου. Στο μεταίχμιο των αλλαγών στη μορφή και οργάνωση του σπιτιού στην περιοχή την εποχή αυτή, η μορφή του εξωτερικά παραπέμπει περισσότερο σε κατασκευές με οχυρωματικό χαρακτήρα, παρά σε κατασκευές με ακαδημαϊκές επιδράσεις. Αντίστοιχα, η εσωτερική οργάνωση ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα. Υιοθετεί όμως ξεχωριστή είσοδο στις αποθήκες από αυτή της κυρίως κατοικίας, τάση που γενικεύεται στη συνέχεια, προσδίδοντας έναν περισσότερο αστικό χαρακτήρα στις κατοικίες. Χαρακτηριστικά είναι τα ολόσωμα, ευθύγραμμα, μαρμάρινα υπέρθυρα των θυρών, με την καμπύλη απόληξη στις γωνίες τους. Εσωτερικά, εντυπωσιάζει ο τελευταίος όροφος, με τα ανώφλια των παραθύρων σε σχήμα αχιβάδας και την καμπύλη όψη των πέτρινων λαμπάδων των παραθύρων.

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf

Πηγές Εικόνων: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf