Οικία Θύμιου Ατζακά

Είναι δύσκολο να τοποθετηθεί η ανέγερσή του χρονικά, καθώς το κτήριο σχεδόν κατέρρευσε από τους σεισμούς του 1955 και ανακατασκευάσθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Στο ισόγειο διατηρεί το αρχικό του περίγραμμα καθώς και την αρχική του είσοδο, με φεγγίτη. Ο όροφος, στη σημερινή του μορφή, είναι μικρότερων διαστάσεων. Χαρακτηριστικός είναι ο παλιός διπλός φούρνος στην αυλή και η παραστιά που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. 

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf

Πηγές Εικόνων: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf