Οικία Ζαρίφη Αλέξη, 1856

Αρχικά σπίτι του Αδάμου, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σπίτια του χωριού, χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις. Κτίσθηκε το 1856, σύμφωνα με εγχάρακτη επιγραφή στο πέτρινο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου. Αποτελεί τυπικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής του, όπου η πέτρινη κατασκευή αντικαθιστά τον ξύλινο σκελετό. Εξαίρεση αποτελεί το τρίπλευρο σαχνισί από ξυλοκατασκευή, που κυριαρχεί στην όψη. Ακολουθώντας και αυτό τα πρότυπα της εποχής, εδράζεται πάνω σε αντεστραμμένο κώνο από επάλληλες σειρές λίθων που προεξέχουν εκφορικά. Χαρακτηριστική είναι η έντονη συμμετρία στην κεντρική όψη και η ελαφρά προεξοχή του ορόφου από τον βασικό κορμό του κτηρίου σε 2 επάλληλες σειρές λίθων, τοποθετημένων κατά το εκφορικό σύστημα. Χαρακτηριστικός είναι επίσης ο λιτός ζωγραφικός διάκοσμος της όψης στον τελευταίο όροφο, με τη ζωγραφική απομίμηση φεγγίτη στο σαχνισί που σύμφωνα με επιγραφή, φιλοτεχνήθηκε το 1858. 

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf

Πηγές Εικόνων: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf