Παλαιό υδροκίνητο ελαιοτριβείο 19ος αι.

Κατά μήκος του ανατολικού ρέματος του χωριού αναπτύχθηκαν υδροκίνητες εγκαταστάσεις, κυρίως λιοτρίβια. Την κίνηση στις μηχανές έδινε τροχός, τοποθετημένος σε κατακόρυφη διάταξη. Ένα από τα λιοτρίβια αυτά ήταν και το λιοτρίβι του Καντίκου και δίπλα, σε επαφή με αυτό, η κατοικία του, σήμερα και τα δύο ιδιοκτησίας Σφηνιά. Το λιοτρίβι ήταν ψηλό διώροφο κτίσμα, με πατάρι εσωτερικά. Η κατοικία ήταν διώροφη, με μεσοπάτωμα, όπου βρισκόταν το χειμωνιάτικο δωμάτιο και η κουζίνα. Τα δύο κτήρια συνενώθηκαν σήμερα και μετατράπηκαν σε ξενώνα, το «Παλιό ελαιοτριβείο». Διατηρείται στη θέση του ο τροχός και τμήματα του εξοπλισμού εσωτερικά και στον περιβάλλοντα χώρο

Πηγές κειμένου: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf

Πηγές Εικόνων: http://www.openvillage.gr/uploads/9/9/5/0/99506574/openvillage_tour_2021.pdf