Κωνσταντίνος Ζαμανούδης

Γιατρός

Ο Κωνσταντίνος Δ. Ζαμανούδης (Παπακώστας) σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1870 (ακαδημαϊκό έτος 1869-1870) έλαβε το πτυχίο του και τον τίτλο του διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής, επί Πρυτανείας Π. Καλλιγά. Στα πρακτικά του Πανεπιστημίου καταγράφεται ως πατρίδα του αποφοίτου η Θεσσαλία. Σε έκδοση των “Θεσσαλικών Χρονικών” του 1935 και στο αφιέρωμα του Σωκράτη Βαμβάκου για την επανάσταση του 1878, αναγράφεται ότι καταγόταν από τον Άγιο Λαυρέντιο. Στην Ακολουθία του Οσίου Λαυρεντίου του Ζωσιμά Εσφιγμενίτου αναγράφεται ότι καταγόταν από τη Ζαγορά και αγόρασε το σπίτι του Δημητρίου Κωτηλάκη, το ανακαίνισε και ενσωμάτωσε σε αυτό και το ερημοκλήσι της Αγίας Τριάδος.

Άσκησε αρίστως το ιατρικό λειτούργημα και υπηρέτησε ως μέλος της προσωρινής Κυβέρνησης στον Άγιο Λαυρέντιο κατά τη θεσσαλική επανάσταση του 1878.

Σε έκτακτη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου του 1882, το Ιατροσυνέδριο, μεταξύ των άλλων αποφάσεων, χορήγησε στον Ζαμανούδη την «ἀπόλυτον ἄδειαν τοῦ μετέρχεσθαι τήν ἰατρικήν εἰς τήν Ἑλλάδα κατά τούς ἰσχύοντας νόμους».

Πηγή: