Αναπτυξιακός Σύλλογος Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου

Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου ιδρύθηκε το 2009, με στόχο να ενισχύσει την πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ιστορική κι αρχιτεκτονική ταυτότητα του οικισμού, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και προωθούν την τουριστική ανάδειξη της περιοχής με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στο οικιστικό τοπίο.
Η επιδίωξη των στόχων του Συλλόγου πραγματοποιείται τόσο μέσω της στενής συνεργασίας με τους κατοίκους της περιοχής όσο και της συνεργασίας με άλλους συλλόγους ή φορείς πολιτισμού, κρατικούς οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αγίου Λαυρεντίου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 30ης Δεκεμβρίου 2023 και έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σεϊταρίδης
2. Αντιπρόεδρος: Ελένη Βλάχου
3. Γραμματέας: Ελένη Βογιατζίδου
4. Ταμίας: Ευγενία Τσιρώνη
5. Μέλος: Ασημένια Σαράφη