Άρθρα

24.06.2015

Μοναδικό Μεσαιωνικό Μνημείο ο Πύργος
του Αγίου Λαυρεντίου

Ένα μοναδικό μνημείο της φρουριακής αρχιτεκτονικής στη Μαγνησία, που η κατασκευή του ανάγεται στην εποχή του Μεσαίωνα, περιμένει την αξιοποίησή του από τους τοπικούς φορείς…